De Koopman van Venetië

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: The Merchant of Venice (1596-1597)
Bezetting: 16 mannen / 3 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Theatercompagnie, 13 november 2008

 
Korte inhoud:
In de christelijk/liberale handelsstaat Venetië geldt in alle opzichten de ijzeren wet van het kapitaal. Hier is de man alleenheerser. Achter de horizon, op het eiland Belmont, wonen de vrouwen. Het is een geliefd reisdoel voor alleenstaande heren, want de rijke Portia zoekt een echtgenoot. Bassanio wil graag een gok wagen, maar hij heeft geen geld. En zonder geld kun je je niet vertonen in Belmont.
 
Bassanio is bevriend met Antonio, de rijkste koopman van Venetië. Maar deze beschikt op dit moment ook niet over liquide middelen. Wel heeft hij daarvoor in de plaats rijk beladen schepen op alle wereldzeeën varen. Die zouden garant moeten staan voor een lening bij de joodse bankier Shylock. Onder het motto ‘Alles wagen’, het motto van de handelsstaat Venetië, accepteert Antonio Shylocks ‘grap’ van een voorstel: een pond van Antonio’s vlees als onderpand voor de lening.
Dat Antonio ingaat op zijn ‘grap’, beledigt Shylock ten diepste – zowel op menselijk als op maatschappelijk vlak. Het maakt van hem het cliché van de barbaarse jood. Het is al jaren zo dat zijn jood-zijn hem op de meest gruwelijke vernederingen komt te staan. De wet verbiedt hem als jood aan de handel in Venetië deel te nemen. Zijn enige mogelijkheid om in het handelscircuit te overleven is in de rol van geldverschaffer, die daarvoor rente vraagt. Dit laatste maakt van hem een gehate outcast in een Venetië dat zichzelf graag ziet als een vrolijke, vrije, in genereuze broederlijkheid levende gemeenschap.
 
Wanneer de christenen korte tijd later ook nog zijn geliefde dochter Jessica ‘ontvoeren’, met medeneming van een aanzienlijk deel van zijn kapitaal, ontwikkelt zich bij Shylock een obsessieve behoefte om wraak te nemen. Wanneer de arrogante Antonio door een serie tegenslagen met zijn schepen de lening niet kan terugbetalen, is voor Shylock het uur van de wraak aangebroken. Voor de rechtbank eist hij het pond levend vlees ‘uit de buurt van het hart’ van de Venetiaan op. Maar dan komt de Venetiaanse gemeenschap snel en meedogenloos in actie tegen deze enge, vijandige, zichzelf uitsluitende vreemdeling. Ze wist hem uit.

 
Fragment: De koopman van Venetië

 
Voor volledige tekst (= 101 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.