Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Persoons- en bedrijfsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de website beheerder;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
4 Artworks: Ellen Prosee, info@4-artworks.com.
 
Gebruik van persoonsgegevens/bedrijfsgegevens en doeleinden
 
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Deze website verwerkt deze persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
De website van Tom Kleijn Toneelvertaler verwerkt via deze website de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • of u student bent, of amateur of professioneel toneel vertegenwoordigd
 • het onderwerp waar u nadere informatie over wilt ontvangen
 • een bericht in het contactformulier

 
Met de informatie die u via het contactformulier aan Tom Kleijn Toneelvertaler verstrekt, wordt contact met u opgenomen via e-mail of telefoon.
Afhankelijk van uw vraag zullen de door u verstrekte gegevens gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden en / of u een toneelvertaling toe te sturen.
 
Minderjarigen
De website Tom Kleijn Toneelvertaler heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.
 
Beveiliging
 
Deze beheerder van deze website doet er alles aan om de door uw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website maken wij bij gegevens overdracht gebruik van:

 • SSL-veiligheidsverbinding (Secure Socket Layer): het groene slotje naast de website naam.
 • WordFence Firewall en Mallware software
 • Bij het invoeren van gegevens in het contactformulier, worden geen IP adressen geregistreerd en / of opgeslagen. Ook worden er geen persoons-/bedrijfsgegevens op de server opgeslagen. Berichten uit het contactformulier worden rechtstreeks door gestuurd naar het e-mailadres van dhr. Tom Kleijn.
 • De website wordt gehost bij 1Eurohosting, te Heemskerk onder stricte voorwaarden.

Dhr. Tom Kleijn bewaard de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren.
 
Verstrekking aan derden
 
In opdracht van dhr. Tom Kleijn is er een Verwerkingsovereenkomst opgesteld met 4 Artworks. Hierbij is overeengekomen dat Ellen Prosee van 4 Artworks toestemming heeft om de software van de website te onderhouden, tekstuele aanpassingen te doen, de website regelmatig te updaten en het funcioneren van het contactformulier regelmatig te testen. Hierbij heeft zij op geen enkel moment inzage in persoonsgegevens die zijn ingevuld via het contactformulier.
 
Wanneer het nodig is om derden in te schakelen bij het onderhouden van de website zal er door dhr. Tom Kleijn en 4 Artworks een Verwerkingsovereenkomst worden gesloten voor de duur van het onderhoud en tot welke gegevens deze partij toegang zal hebben. Wij zorgen er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Cookies
Lees het Cookiebeleid.
 
Sociale deelmogelijkheid
 
Op onze website zijn geen sociale media knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.
Klik op onderstaande links om hun privacybeleid te bekijken.

 
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 
Je kunt ook contact opnemen met de beheerder van deze site via de volgende gegevens:
Telefonisch 06-19426924
WhatsApp 06-19426924
4 Artworks: E. Prosee
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.