Opvoeringsrechten

De opvoeringsrechten van de toneelvertalingen van Tom W.E. Kleijn worden beheerd door Henneman Agency B.V. voor het professionele toneel. Voor het amateurtoneel dient u zich te wenden tot de Stichting Bredero.

 
De rechthebbenden of vertegenwoordigers van de rechthebbenden van de oorspronkelijke toneelwerken staan vermeld onderaan de titelpagina van het desbetreffende stuk.
Dit is het geval indien er nog geen 70 jaar zijn verstreken na de dood van een auteur, bewerker en/of vertaler. Na die datum is een werk vrij van rechten en behoort het tot het publieke domein.

 

 

Opvoeringrechten:
Professioneel theater
Opvoeringsrechten:
Amateur theater
Gelieve contact op te nemen
met:

HENNEMAN AGENCY B.V.
Vanessa Henneman
Amsteldijk 39
1074 HV AMSTERDAM
Tel.: +31(0)20 6943399
info@hennemanagency.nl
www.hennemanagency.nl
Gelieve contact op te nemen
met:

STICHTING BREDERO

Valeriaanstraat 13
1562 RP KROMMENIE
Tel.: +31(0)75 6409076
info@stichtingbredero.nl
www.stichtingbredero.nl