Koliek (Oorlog 3)

Auteur: Goetz, Rainald
Originele titel: Kolik (1986)
Bezetting: 1 man.
Nederlandse première: De Trust, Amsterdam, 15 januari 1993
Uitgave: De Trust / Int. Theatre & Film Books, Amsterdam

 
Korte inhoud:
Het derde deel van de trilogie Oorlog is een oorlogsverklaring tegen Alles. Rampspoed en heftige pijnaanvallen overvallen een man wiens hele lichaam het slagveld van woorden wordt. “Drinkt”, luidt de enige regieaanwijzing in deze monstermonoloog van deze Elcerlyck, die zich langzaam maar met wetenschappelijke precisie het verval in denkt, zuipt en delireert. Een uiterste poging om greep te krijgen op het bestaan en de zin van het leven. Goetz: “Waarom zit het denken in me als het niet meer is dan een tegen mezelf gericht razend denken? Terwijl ik toch maar één ding weten wil. Hoe moet het kloteleven?”

 
Fragment: Koliek (Oorlog 3)

 
Voor volledige tekst(= 69 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main