Lysistrata

Auteur: Gustav, Ernst
Originele titel: Lysistrata (2004)
Bezetting: 7 mannen / 9 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Première: Theatercompagnie, Amsterdam &
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Brussel, 10 april 2004

 
Korte inhoud:
In de bewerking van Gustav Ernst is de oorlog tussen Sparta en Athene een oorlog tussen het Oosten en het Westen geworden, tussen de Islam en het Christendom, met als inzet: olie. Het Oosten heeft de Kaukasus bezet, het grootste oliegebied voor het Westen. In een hotel in Brussel onderhandelen de ministers van beide partijen om de dreigende wereldoorlog af te wenden. Lysistrata, de echtgenote van één van de belangrijkste westerse onderhandelaars draait volledig door. Ze heeft genoeg van een beschavingstype dat niet kan bestaan zonder onderdrukking, extreem winstbejag en een voortdurende bewapeningswedloop. Ze houdt een emotionele televisie-toespraak waarin ze alle vrouwen ter wereld oproept om hun mannen de toegang tot het echtelijk bed te weigeren. Wanneer de nacht valt, ligt de gang van het hotel vol eenzame mannen en één eenzame vrouw. De volgende ochtend besluiten de mannelijke leiders van Oost en West éénsgezind dat ze er genoeg van hebben: “Als jullie vrouwen het zo goed weten, doe het dan zelf.”
Twintig jaar later vindt er weer een topoverleg in Brussel plaats. Aanleiding zijn de aanhoudende terroristische acties van het Westen tegen het Oosten dat probeert de westerse waterlopen te controleren. De vrouwen uit het Oosten willen onder-handelen om het waterprobleem op te lossen. De westerse vrouwen weigeren. Opnieuw dreigt er oorlog. Dan dreigen de westerse en oosterse mannen met een neuk- en liefdesstaking…
 
De verschillende situaties in deze Lysistrata hebben de vorm van publieke platformen, waarop de controverses tussen culturen en geslachten worden gepresenteerd. Als komedie. De toegespitste dialogen, afgewisseld met monologen, openbaren de hele absurditeit waarin de wereld van vandaag klem zit.

 
Fragment: Lysistrata

 
Voor volledige tekst (= 121 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Thomas Sessler Verlag, Wenen.