Bloedbad

Auteur: Gustav, Ernst
Originele titel: Blutbad (1990)
Bezetting: 1 man / 2 vrouwen / 2 koren.
Nederlandse première: De Trust, Amsterdam, 31 januari 1992
Uitgave: De Trust / Int. Theatre & Film Books, Amsterdam

 
Korte inhoud:
In de Griekse mythologie neemt de strijd om Troje met zijn voorgeschiedenis en nasleep een belangrijke plaats in. Om met zijn vloot uit te kunnen varen moet de Griekse legeraanvoerder Agamemnon eerst zijn eigen dochter aan de godin Artemis offeren. Als hij na tien jaar oorlog zegevierend naar huis terugkeert, wacht zijn vrouw Klytaimnestra hem op om de rekening te vereffenen. Later zal hun zoon Orestes zijn vader wreken door zijn moeder te doden.
 
De tragediedichter Aischylos bewerkt de stof in de Oudheid in zijn trilogie Oresteia. Bij hem wordt Orestes op zijn beurt achtervolgd door de wraakgodinnen en uiteindelijk vrijgesproken voor het tribunaal van de godin Athene. In Bloedbad toont de Oostenrijkse schrijver Gustav Ernst de gebeurtenissen vanuit een feministisch-kritische invalshoek. Hij geeft belangrijke rollen aan een mannenkoor en een koor van vrouwen, die geen blad voor de mond nemen. In zijn versie wordt de rechtsgang die tot de vrijspraak van Orestes zal leiden getoond als een door de mannen gemanipuleerd proces.

 
Fragment: Bloedbad

 
Voor volledige tekst (= 74 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Thomas Sessler Verlag, Wenen.