De tragedie van de Heer Johan van Oldenbarnevelt

Auteur: Fletcher, John & Massinger, Philip
Originele titel: The Tragedy of Sir John van Olden Barnevelt (1619)
Bezetting: 17 mannen / 15 vrouwen (dubbelrollen mogelijk)
Nederlandse première: Tot op heden niet opgevoerd, vertaald t.g.v. de 400 jarige herdenking van zijn executie op 13 mei 1619 op het Binnenhof te Den Haag.
Eenmalig opgevoerd: tussen 14 en 27 augustus 1619, Londen.

 

Korte inhoud:
Johan van Oldenbarnevelt werd op 13 mei 1619 op het Binnenhof ter dood gebracht. De tragedie van Fletcher en Massinger was enkele maanden na de executie van de grote staatsman al in London te zien, maar in Nederland is het stuk nooit gespeeld. Het werd door Professor Dr. R.J. Fruin, hoogleraar te Leiden, onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. Hij liet de Engelse tekst, met een inleiding van zijn hand, in 1884 bij uitgeverij Martinus Nijhoff te ’s-Gravenhage drukken, in een oplage van 225 exemplaren.

 

In 1922 promoveerde Mej. Dr. W.F. Frijlinck aan de universiteit van Amsterdam op een kritische uitgave van de tekst, waarbij zij ook de door de censor geschrapte delen bijna in zijn geheel wist te reconstrueren. Op deze uitgave is deze vertaling gebaseerd.

 

Op 13 mei 2019 was het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt stierf. Deze datum leek het aangewezen tijdstip om het publiek met deze politieke tragedie kennis te laten maken. Ondanks de inspanningen van de vertaler kwam het noch tot een opvoering, noch tot een openbare lezing, noch tot publicatie.

 

Fragment: De Tragedie Van De Heer Oldenbarnevelt

 

Voor volledige tekst (= 96 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 

Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 

Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.