Contact

Tom W. E. Kleijn
Toneelvertaler
Bogard 3
6363 CH Wijnandsrade
KvK nummer: 34336176

 
Neem contact op met Tom Kleijn via het contactformulier.
Na het aanvragen van volledige tekst(en), zult u deze als Pdf-document
ontvangen.

 
 
Copyright: Tom Kleijn
Alle rechten voorbehouden.
 
Niets van deze website / teksten mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tom Kleijn.