De feeks temmen

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: The Taming of the Shrew (1593-1594)
Bezetting: 9 mannen / 3 vrouwen.
Nederlandse première: Het Groote Hoofd & Theatercompagnie, Amsterdam, 5 maart 2004

 
Korte inhoud:
‘The Taming of the Shrew’ is van oorsprong een raamvertelling die begint in een kroeg, waar een stomdronken man ruzie maakt met de kroegbazin. De man valt vervolgens in slaap en wordt slapende meegenomen door een stel heren dat de scheld- en kloppartij heeft gezien. Ze halen een grap met hem uit. Wanneer hij wakker wordt, zit er een lieve en gezeglijke vrouw naast hem, van wie de heren beweren dat zij zijn echtgenote is. Vervolgens laten ze een toneelstuk voor hem opvoeren: ‘The Taming of the Shrew’. Hierin wordt gedemonstreerd hoe de strijd der seksen tussen Katharina en Petrucchio, die ook altijd een strijd om de macht is, uiteindelijk in verdraagzaamheid en wederzijds respect omgebogen kan worden.

 
Fragment: De feeks temmen

 
Voor volledige tekst (= 84 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.

 

Een Midzomernachtdroom

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: A Midsummernight’s Dream (1595-1596)
Bezetting: 12 mannen / 4 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Het Nationale Toneel, Den Haag, 11 november 2011

 
Korte inhoud:
In ’s werelds beroemdste komedie vluchten Hermia en haar geliefde Lysander het Atheense woud in, omdat de vader van Hermia hun liefde niet wil toestaan. Hij heeft andere plannen met zijn dochter. Demetrius, die verliefd is op Hermia, volgt hen daarheen. Hij wordt op zijn beurt achternagezeten door Helena, die weer verliefd is op hem. De vier geliefden verdwalen ‘s nachts in het woud en raken betrokken bij de strijd tussen de elvenkoning Oberon en zijn vrouw Titania. Een strijd die verbluffend veel lijkt op de ruzie die in Athene wordt uitgevochten tussen hertog Theseus en zijn bruid Hippolyta, koningin der Amazones.
Intussen studeert een groep Atheense handwerkslieden een toneelstuk in ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van Theseus met Hippolyta. Het is een stuk over Pyramus en Thisbe, twee geliefden die bereid zijn voor elkaar te sterven. Een stuk dat alle paren in deze komedie tot nadenken stemt over de vraag: wat is liefde?

 
Fragment: Een Midzomernachtdroom

 
Voor volledige tekst (= 69 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.

 

De Koopman van Venetië

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: The Merchant of Venice (1596-1597)
Bezetting: 16 mannen / 3 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Theatercompagnie, 13 november 2008

 
Korte inhoud:
In de christelijk/liberale handelsstaat Venetië geldt in alle opzichten de ijzeren wet van het kapitaal. Hier is de man alleenheerser. Achter de horizon, op het eiland Belmont, wonen de vrouwen. Het is een geliefd reisdoel voor alleenstaande heren, want de rijke Portia zoekt een echtgenoot. Bassanio wil graag een gok wagen, maar hij heeft geen geld. En zonder geld kun je je niet vertonen in Belmont.
 
Bassanio is bevriend met Antonio, de rijkste koopman van Venetië. Maar deze beschikt op dit moment ook niet over liquide middelen. Wel heeft hij daarvoor in de plaats rijk beladen schepen op alle wereldzeeën varen. Die zouden garant moeten staan voor een lening bij de joodse bankier Shylock. Onder het motto ‘Alles wagen’, het motto van de handelsstaat Venetië, accepteert Antonio Shylocks ‘grap’ van een voorstel: een pond van Antonio’s vlees als onderpand voor de lening.
Dat Antonio ingaat op zijn ‘grap’, beledigt Shylock ten diepste – zowel op menselijk als op maatschappelijk vlak. Het maakt van hem het cliché van de barbaarse jood. Het is al jaren zo dat zijn jood-zijn hem op de meest gruwelijke vernederingen komt te staan. De wet verbiedt hem als jood aan de handel in Venetië deel te nemen. Zijn enige mogelijkheid om in het handelscircuit te overleven is in de rol van geldverschaffer, die daarvoor rente vraagt. Dit laatste maakt van hem een gehate outcast in een Venetië dat zichzelf graag ziet als een vrolijke, vrije, in genereuze broederlijkheid levende gemeenschap.
 
Wanneer de christenen korte tijd later ook nog zijn geliefde dochter Jessica ‘ontvoeren’, met medeneming van een aanzienlijk deel van zijn kapitaal, ontwikkelt zich bij Shylock een obsessieve behoefte om wraak te nemen. Wanneer de arrogante Antonio door een serie tegenslagen met zijn schepen de lening niet kan terugbetalen, is voor Shylock het uur van de wraak aangebroken. Voor de rechtbank eist hij het pond levend vlees ‘uit de buurt van het hart’ van de Venetiaan op. Maar dan komt de Venetiaanse gemeenschap snel en meedogenloos in actie tegen deze enge, vijandige, zichzelf uitsluitende vreemdeling. Ze wist hem uit.

 
Fragment: De koopman van Venetië

 
Voor volledige tekst (= 101 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.

 

As you like it

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: As you like it (1599)
Bezetting: 15 mannen / 4 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Het Nationale Toneel, Den Haag, 20 december 2014

 
Korte inhoud:
Een hertog wordt afgezet door zijn broer, het land bevindt zich in burgeroorlog. De afgezette hertog en zijn volgelingen vluchten naar het Woud van Arden. Hier, ver weg van de beschaving in de ruwe wildernis, spelen ze ‘het onvervalste leven in de natuur’. Ook Rosalinde, de dochter van de afgezette hertog, vlucht met haar vriendin Celia naar het woud, gevolgd door haar grote liefde Orlando. Maar terwijl jong en oud dacht dat op het platteland een betere wereld te vinden was, confronteert het Ardenner Woud hen vooral met het geweld van de eigen menselijke natuur. Hun vlucht uit de beschaafde wereld wordt een harde leerschool.
In de hardvochtige komedie ‘As you like it’ spelen en oefenen mensen vol overgave met valse en echte liefde, met hun dromen, verlangens en de verloren illusies daarvan. Hun worsteling met het leven is nog steeds heel herkenbaar.

 
Fragment: As you like it

 
Voor volledige tekst (= 85 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.

 

De Tragedie van Julius Caesar

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: Julius Caesar (1599)
Bezetting: 27 mannen / 2 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: De Romeinse Tragedies, Toneelgroep Amsterdam en
Holland Festival, 17 juni 2007.

 
Korte inhoud:
De enorme populariteit en groeiende politieke macht van Julius Caesar beangstigen zijn politieke bondgenoten. Zij vrezen dat het Caesar nauwelijks moeite gaat kosten de Romeinse Republiek om te vormen tot een dictatuur. De senatoren Brutus en Cassius komen tot een radicaal besluit: alleen de dood van Julius Caesar kan de Republiek redden. Na Caesars dood kan Brutus het geschrokken volk van Rome bedaren en overtuigen van de noodzaak van deze politieke moord. Maar hij heeft ook Marcus Antonius, vriend van Caesar, spreekrecht gegeven. Die slaagt erin in wat wel de beroemdste redevoering uit de toneelliteratuur wordt genoemd, de stemming te laten omslaan en hals over kop moeten de samenzweerders de stad ontvluchten. Een burgeroorlog breekt uit.

 
Fragment: De Tragedie van Julius Caesar

 
Voor volledige tekst (= 74 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.

 

De Tragedie van Antonius & Cleopatra

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: Anthony and Cleopatra (1606)
Bezetting: 25 mannen / 6 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: De Romeinse Tragedies, Toneelgroep Amsterdam en
Holland Festival, 17 juni 2007.

 
Korte inhoud:
Marcus Antonius heeft, eenmaal in de armen van de Egyptische koningin Cleopatra beland, zijn politieke ambities uit het oog verloren. De dood van zijn echtgenote dwingt hem terug te keren naar Rome en de politiek. Om de banden met een ander machtig man, Octavius Caesar, aan te halen, trouwt hij met diens zuster. Maar het huwelijk is nog maar nauwelijks gesloten of Antonius haast zich weer terug naar zijn Egyptische minnares. Gebruikmakend van Antonius’ afwezigheid, verzamelt Octavius Caesar, de latere keizer Augustus, steeds meer macht in Rome en vertrekt met een leger naar Egypte om daar definitief met zijn tegenstander af te rekenen.

 
Fragment: De Tragedie van Antonius en Cleopatra

 
Voor volledige tekst (= 99 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.
 

De Tragedie van Coriolanus

Auteur: Shakespeare, William
Originele titel: Coriolanus (1607-1608)
Bezetting: 7 mannen / 3 vrouwen.
Nederlandse première: De Romeinse Tragedies, Toneelgroep Amsterdam en
Holland Festival, 17 juni 2007.

 
Korte inhoud:
Coriolanus is een telg uit een oud patriciërsgeslacht die als generaal van de Romeinse Republiek meermalen zijn waarde heeft bewezen. Wanneer hij voorgedragen wordt als consul, lijkt niets een succesvolle politieke carrière in de weg te staan. Maar Coriolanus speelt het politieke spel slecht: hij maakt geen geheim van zijn verachting voor het gewone volk en weigert met de volkstribunen, de vertegenwoordigers van het volk, te onderhandelen over het nijpende graantekort. Het conflict loopt uit de hand en Coriolanus wordt verbannen. Vol van haat en verbittering sluit hij een verbond met de aartsvijand van Rome en keert zich zo tegen zijn vaderland.

 
Fragment: De Tragedie van Coriolanus

 
Voor volledige tekst (= 98 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.