Radio Noir

Auteur: Ostermaier, Albert
Originele titel: Radio Noir (1998)
Bezetting: 1 vrouw.
Nederlandse première: Niet opgevoerd tot op heden.

 
Korte inhoud:
Het is nacht. Alleen een stem spreekt, de stem van de vrouw die het nachtprogramma op de radio verzorgt. Parthenope heet deze mediagastvrouw, die haar toehoorders door de nacht begeleidt en hen oproept haar te bellen. Ze dringt door in het leven van de bellers buiten in de nachtelijke stad. Ze provoceert hen. Maar wat is echt, wat pure verbeelding? Bestaan die call-in gasten werkelijk?
Haar naam komt uit de Griekse mythologie. Parthenope is een van de drie sirenes die vanaf een rots voor de kust van Sicilië met haar gezang de scheepslui de dood in lokte. Alleen Odysseus weerstond de verleiding – en gekrenkt daarover stortte Parthenope zich in zee.
De Parthenope van de twintigste eeuw is een nachtelijke radiostem. Ze spreekt tegen de eenzamen, ‘cool in de beat van de nacht’, ze verstrikt hen in haar netten en misleidt hen, ze daagt hen uit met obscene, seksuele fantasieën, scheldt hen uit en roept hen op tot moord en zelfmoord. Ze kotst haar woorden uit, haar taal is trash. Tussen het bonkende ritme van de techno door.
Maar zelf is ze ook verloren, deze koningin van de nacht, die verslaafd is aan de dood, die met zichzelf de hele stad de afgrond in wil trekken. In haar niet aflatende woordenstroom wordt ook de angst duidelijk alleen te moeten blijven in de nachtelijke stilte en uiteindelijk te verstommen in de duisternis van de ruisende radiogolven.

 
Fragment: Radio Noir

 
Voor volledige tekst (= 37 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main

 

Virus

Auteur: Ostermaier, Albert
Originele titel: Erreger (2000)
Bezetting: 1 man.
Nederlandse première: Theatercompagnie, Amsterdam, 17 september 2003

 
Korte inhoud:
Een beurshandelaar bevindt zichzelf in een hermetisch afgesloten en permanent bewaakte ruimte, vastgesnoerd als een varken op de slachtbank. Wat heeft hem in deze situatie gebracht? Gisteren nog zapte hij onvermoeibaar door de wereldmarkten, in een seconde miljoenen makend. Maar plotseling was hij nog maar één muisklik van zijn eigen ondergang verwijderd en stond de glanzende wereld van het grote geld in schril contrast met de werkelijkheid. In telkens nieuwe pogingen en brokstukken probeert hij zijn eigen geschiedenis te reconstrueren. Zijn de logica van de fictieve, digitale geldwereld en de chaos van de werkelijkheid nog wel uit elkaar te houden?

 
Fragment: Virus

 
Voor volledige tekst (= 41 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main