Land zonder Woorden

Auteur: Loher, Dea
Originele titel: Land ohne Worte (2007)
Bezetting: 1 vrouw.
Nederlandse première: Het Nationale Toneel, Den Haag, 8 september 2011

 
Korte inhoud:
Een naamloze schrijfster woont en werkt een tijdlang in de stad K.
“Hoe was het?” vraagt men haar, wanneer ze uit het door oorlog vernietigde land terugkeert. Ze kan de vraag niet beantwoorden. Er zijn geen woorden om de gruwel die ze meemaakte te beschrijven. De schrijfster verstomt. Naar buiten toe. Maar binnenin blijft haar worsteling om woorden doorwoeden. In een uiterste poging om het onverwoordbare te verwoorden verbergt de schrijfster zich achter het masker van schilderes. Hoewel ze weet dat dit in feite een bankroetverklaring is: “een dubbele bankroetverklaring/ zich verstoppen met woorden/ achter kleuren/alsof het simpeler was/ als ik schilderes was.” De schrijfster mislukt dan ook in haar voornemen. Het lukt haar niet woorden of beelden te creëren van wat ze meemaakte. Maar de vraag blijft: waar moet ze naar toe met de woede, het lijden, de pijn, het geluk dat zich in haar heeft opgestapeld?
In ‘Land zonder Woorden’ laat Dea Loher ons getuige zijn van de eeuwige zoektocht van de westerse kunstenaar naar het ware kunstwerk, waarin alle gevoelens en gedachten zitten opgesloten. En van de machteloosheid wanneer een verblijf in een ver, door burgeroorlog, islamterreur en armoede geteisterd land het geprivilegieerde bestaan van de westerse mens aantast.

 
Fragment: Land zonder Woorden

 
Voor volledige tekst (= 16 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Verlag der Autoren, Frankfurt am Main