Emilia Galotti

Auteur: Lessing, G. E.
Originele titel: Emilia Galotti (1772)
Bezetting: 7 mannen / 3 vrouwen.
Nederlandse première: Het Nationale Toneel, Den Haag, 4 november 2010

 
Korte inhoud:
De heerser Hettore Gonzaga, prins van Guastalla, heeft genoeg van zijn maîtresse, gravin Orsina, vanaf het moment dat hij het burgermeisje Emilia Galotti ziet. Van zijn kamerheer Marinelli krijgt hij te horen dat ze op het punt staat te trouwen met graaf Appiani. Een poging om het huwelijk uit te stellen, mislukt: Appiani weigert om als gezant naar het buitenland te vertrekken. Met heimelijke instemming van de prins laat Marinelli de koets waarin het jonge paar op weg is naar de huwelijksvoltrekking, in een hinderlaag lopen. Zijn dienaren ontvoeren Emilia, zogenaamd om haar in veiligheid te brengen, en doden graaf Appiani. Emilia wordt naar Dosalo, het lustslot van de prins, gebracht.
 
Ze schrikt wanneer ze daar prins Gonzaga terugziet die haar diezelfde ochtend in de kerk op een hartstochtelijke manier zijn liefde bekende. Een liefdesverklaring die ze afwees. Haar moeder Claudia die haar komt zoeken, realiseert zich wat de werkelijke bedoeling is. Ze wordt door Marinelli weggestuurd. Kort daarop arriveren gravin Orsina en Emilia’s vader Odoardo. De woedende Orsina vertelt Odoardo van de overval op de koets en Appiani’s dood en waarschuwt hem dat de prins uit is op zijn dochter. Ze geeft hem haar dolk, waarmee hij de prins moet doden.
Wanneer Odoardo oog in oog staat met de prins, doodt hij hem niet, maar verzoekt hem Emilia naar een klooster te sturen. De prins, die weet dat hij haar dan kwijt is, beslist dat ze in verzekerde bewaring wordt gesteld, totdat de duistere omstandigheden van de overval volledig zijn opgehelderd. Zo kan hij haar gescheiden houden van haar familie.
De machteloze Odoardo mag afscheid nemen van zijn dochter. Emilia bekent hem dat ze bang is dat ze zal bezwijken voor de verleiding door de prins. Ze wil niet zijn zoveelste maîtresse worden en een betekenisloos leven leiden aan het hof. Ze bezweert Odoardo haar de dolk te geven, zodat ze zelfmoord kan plegen. Odoardo aarzelt. Maar Emilia, die bang is door haar eigen lust overweldigd te worden, dwingt hem haar te doden. Daarmee dwingt ze hem ook weer de autoriteit van de vader op zich te nemen.

 
Fragment: Emilia Galotti

 
Voor volledige tekst (= 75 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
N.v.t.