Duizend rozen

Auteur: Gustav, Ernst
Originele titel: Tausend Rosen (1990)
Bezetting: 2 mannen / 3 vrouwen.
Nederlandse première: De Trust, Utrecht / Amsterdam, 8 juni 1990
Uitgave: De Trust / Int. Theatre & Film Books, Amsterdam
Tevens: vertaling scenario Tausend Rosen, Producers: De Trust, Sigma Film Produkties, Amsterdam

 
Korte inhoud:
De Oostenrijkse schrijver Gustav Ermst noemt zijn stuk 1000 Rozen een boosaardige komedie over gewone mensen en hun gevecht om het bestaan. De kracht van het stuk is de bijzondere combinatie tussen volkstaal en aardse, bijna boerse poëzie. In een onafgebroken woordenstroom braken de personages hun behoeftes en verlangens uit. Taal wordt een bezwering, een manier om het leven te overleven door het te benoemen.

 
Fragment: Duizend rozen

 
Voor volledige tekst (= 45 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Thomas Sessler Verlag, Wenen.

 

Bloedbad

Auteur: Gustav, Ernst
Originele titel: Blutbad (1990)
Bezetting: 1 man / 2 vrouwen / 2 koren.
Nederlandse première: De Trust, Amsterdam, 31 januari 1992
Uitgave: De Trust / Int. Theatre & Film Books, Amsterdam

 
Korte inhoud:
In de Griekse mythologie neemt de strijd om Troje met zijn voorgeschiedenis en nasleep een belangrijke plaats in. Om met zijn vloot uit te kunnen varen moet de Griekse legeraanvoerder Agamemnon eerst zijn eigen dochter aan de godin Artemis offeren. Als hij na tien jaar oorlog zegevierend naar huis terugkeert, wacht zijn vrouw Klytaimnestra hem op om de rekening te vereffenen. Later zal hun zoon Orestes zijn vader wreken door zijn moeder te doden.
 
De tragediedichter Aischylos bewerkt de stof in de Oudheid in zijn trilogie Oresteia. Bij hem wordt Orestes op zijn beurt achtervolgd door de wraakgodinnen en uiteindelijk vrijgesproken voor het tribunaal van de godin Athene. In Bloedbad toont de Oostenrijkse schrijver Gustav Ernst de gebeurtenissen vanuit een feministisch-kritische invalshoek. Hij geeft belangrijke rollen aan een mannenkoor en een koor van vrouwen, die geen blad voor de mond nemen. In zijn versie wordt de rechtsgang die tot de vrijspraak van Orestes zal leiden getoond als een door de mannen gemanipuleerd proces.

 
Fragment: Bloedbad

 
Voor volledige tekst (= 74 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Thomas Sessler Verlag, Wenen.

 

FAUST

Auteur: Gustav, Ernst
Originele titel: Faust (1995)
Bezetting: 9 mannen / 6 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Vlaamse première: Coproduktion KunstenfestivaldesArts Brussel, Holland Festival Amsterdam, De Trust, Amsterdam, Brussel 11 mei 1995
Uitgave: De Trust / Int. Theatre & Film Books, Amsterdam

 
Korte inhoud:
De kunstenaar Faust is niet tevreden met zijn tijd en zijn existentie. Hij voelt zich ‘eindig’, dat wil zeggen begrensd, en hij kan met zijn kunstwerken geen betere wereld creëren. Hij is een zoekende, een man van tekorten, die zoekt naar de zin van zijn bestaan. Mephisto overtuigt Faust ervan dat de hoogste vorm van creativiteit voorbij de kunst gaat, dat het een persoonlijke verdelging van zijn grootste fans is. Vernietigingsdrift wordt aldus de motor van het volmaakte Gesamtkunstwerk. Opgejut door Mephisto gebruikt Faust zijn taalvaardigheid om de wereld aan te pakken. Zijn kritiek op zijn fans – de leraren, de groene politici, de industriëlen, de rechtse politici, de maatschappelijk werkers en de medici – toont dat hun werken alleen tot verdere vernietiging van de wereld leiden en dus volkomen zinloos zijn. Want ook al doen zij zich cultureel/politiek correct voor, als het er op aankomt zijn ze gluiperds, verkrachters en moordenaars, en dat moet hardop worden gezegd en getoond.
 
Faust is ervan overtuigd dat de toekomst geen toekomst heeft. Maar in zijn vrouw Greetje ziet hij dat ze ondanks alles wat ze als vluchtelinge heeft meegemaakt, nog wel vertrouwen in het leven heeft. Om dat kinderlijke vertrouwen terug te krijgen, vergrijpt Faust zich aan hun eigen kind en dat betekent het einde van zijn menselijkheid.

 
Fragment: FAUST

 
Voor volledige tekst (= 78 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Verlag der Autoren – Frankfurt am Main

 

Lysistrata

Auteur: Gustav, Ernst
Originele titel: Lysistrata (2004)
Bezetting: 7 mannen / 9 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Première: Theatercompagnie, Amsterdam &
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Brussel, 10 april 2004

 
Korte inhoud:
In de bewerking van Gustav Ernst is de oorlog tussen Sparta en Athene een oorlog tussen het Oosten en het Westen geworden, tussen de Islam en het Christendom, met als inzet: olie. Het Oosten heeft de Kaukasus bezet, het grootste oliegebied voor het Westen. In een hotel in Brussel onderhandelen de ministers van beide partijen om de dreigende wereldoorlog af te wenden. Lysistrata, de echtgenote van één van de belangrijkste westerse onderhandelaars draait volledig door. Ze heeft genoeg van een beschavingstype dat niet kan bestaan zonder onderdrukking, extreem winstbejag en een voortdurende bewapeningswedloop. Ze houdt een emotionele televisie-toespraak waarin ze alle vrouwen ter wereld oproept om hun mannen de toegang tot het echtelijk bed te weigeren. Wanneer de nacht valt, ligt de gang van het hotel vol eenzame mannen en één eenzame vrouw. De volgende ochtend besluiten de mannelijke leiders van Oost en West éénsgezind dat ze er genoeg van hebben: “Als jullie vrouwen het zo goed weten, doe het dan zelf.”
Twintig jaar later vindt er weer een topoverleg in Brussel plaats. Aanleiding zijn de aanhoudende terroristische acties van het Westen tegen het Oosten dat probeert de westerse waterlopen te controleren. De vrouwen uit het Oosten willen onder-handelen om het waterprobleem op te lossen. De westerse vrouwen weigeren. Opnieuw dreigt er oorlog. Dan dreigen de westerse en oosterse mannen met een neuk- en liefdesstaking…
 
De verschillende situaties in deze Lysistrata hebben de vorm van publieke platformen, waarop de controverses tussen culturen en geslachten worden gepresenteerd. Als komedie. De toegespitste dialogen, afgewisseld met monologen, openbaren de hele absurditeit waarin de wereld van vandaag klem zit.

 
Fragment: Lysistrata

 
Voor volledige tekst (= 121 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Thomas Sessler Verlag, Wenen.