Baal

Auteur: Brecht, Bertolt
Originele titel: Baal (1919)
Bezetting: 17 mannen / 11 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Ro Theater, Rotterdam, 22 maart 2008

 
Korte inhoud:
Baal is een getalenteerde schrijver, hij wordt bewonderd en is geliefd bij de culturele elite. Maar als buitenstaander trekken hem de kroegen en nachtcafés meer, waar hij ook af en toe optreedt. Zijn leven is zijn kunstwerk. Hij die alles wat burgerlijk is, veracht, wordt uit het huis van zijn beschermheer Mech gegooid. Dit weerhoudt hem er niet van om Mechs vrouw als minnares te veroveren – niet het enige voorval dat hem als roofdierachtige verleider toont. Iedereen die hem ontmoet, wordt zijn slachtoffer. Op moraal kan Baal, “de Provokateur, de aanbidder van de dingen zoals ze zijn” alleen maar met spot reageren. Hij keert de samenleving de rug toe en trekt met zijn vriend Ekard acht jaar lang liegend en bedriegend door het land. Hij bekent Ekard zijn liefde, wordt afgewezen, neemt wraak en steekt hem uiteindelijk dood. Eenzaam en ellendig sterft Baal, niet na een laatste keer gerevolteerd te hebben, in een hut in het bos.
 
Baal is het eerste toneelstuk (1918) van Bertold Brecht, geschreven op achttienjarige leeftijd.

 
Fragment: Baal

 
Voor volledige tekst (=84 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag, Berlin

 

Moeder Courage en haar kinderen

Auteur: Brecht, Bertolt
Originele titel: Mutter Courage und ihre Kinder (1949)
Bezetting: 19 mannen / 6 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Stichting Courage, Amsterdam, 21 oktober 1996
Uitgave: Courage / Int. Theatre & Film Books, Amsterdam

 

Korte inhoud:
Moeder Courage gaat over de marketentster Anna Vierling, bijgenaamd Moeder Courage, die met haar drie kinderen tijdens de 30-jarige oorlog (1618-1648) achter de troepen aan door Zweden, Polen en Duitsland trekt en probeert haar voordeel met de oorlog te doen. In deze vertaling omgezet naar de periode van 1624 tot 1637 tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Brechts parabel maakt duidelijk dat “de grote profijten in de oorlogen niet door de kleine lieden worden gemaakt. “ Moeder Courage verliest haar kinderen aan de oorlog, die ze zelf mee helpt in stand te houden.
In september 1939 brak de Tweede wereldoorlog uit. Bertolt Brecht vluchtte naar Denemarken waar hij Moeder Courage schreef vanwege een duidelijk actuele aanleiding: hij zag in Denemarken en in heel Europa oorlogsprofiteurs opstaan, die tegelijkertijd hoopten zelf niet aan de oorlog te hoeven deelnemen. Maar niet alleen daarom is Moeder Courage een van de meest gespeelde stukken van Brecht. Het stuk gaat om veel meer: het is een tijdloze, tegen elke oorlog en tegen de onmenselijke hebzucht gerichte parabel.

 

Fragment: Moeder Courage en haar kinderen

 

Voor volledige tekst (= 97 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 

Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 

Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag, Berlin

Trommelen in de Nacht

Auteur: Brecht, Bertolt
Originele titel: Trommeln in der Nacht (1953)
Bezetting: 11 mannen / 5 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Ro Theater Rotterdam, Rotterdam, 8 oktober 2011

 
Korte inhoud:
Het stuk speelt in het jaar 1919 tegen de achtergrond van de Duitse Spartacus-opstand. Anna Balickes verloofde Andreas Kragler was soldaat in de Eerste Wereldoorlog en is sinds vier jaar vermist. Na lang aarzelen stemt Anna, op aandringen van haar ouders, in met de verloving met oorlogsprofiteur Murk. Op de dag van de verloving duikt Kragler plotseling op en beweert in krijgsgevangenschap in Afrika te hebben gezeten. Anna’s ouders en Murk zien in de armoedzaaier Kragler niets anders dan een onruststoker. Ook Anna, die al zwanger is van Murk, verzoekt Kragler aanvankelijk om weg te gaan. Kragler sluit zich aan bij de proletarische opstandelingen. Anna houdt het na verloop van tijd bij Murk niet meer uit en bekent Kragler dat ze zwanger is. Kragler beslist om niet aan de gewapende strijd deel te nemen en kiest voor Anna.

 
Fragment: Trommelen in de Nacht

 
Voor volledige tekst (68 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag, Berlin

 

De Heilige Johanna van de Slachthuizen

Auteur: Brecht, Bertolt
Originele titel: Die heilige Johanna der Schlachthöfe (1955)
Bezetting: 11 mannen / 3 vrouwen. Dubbelrollen mogelijk.
Nederlandse première: Toneelgroep Amsterdam, Amsterdam, 4 maart 2000

 
Korte inhoud:
Brecht vertelt in De Heilige Johanna van de Slachthuizen over de beursspeculatie in vlees en vee tegen de achtergrond van een crisis door overproductie. Hij verplaatst de handeling naar de slachthuizen van Chicago. Johanna Dark, een soldate van het Leger des Heils, wil de arbeiders in de slachthuizen van Chicago het geloof in God bijbrengen. Nadat ze de door de vleesfabrieken buitengesloten en hongerende arbeiders heeft gezien, ontmoet ze tijdens haar zoektocht naar de oorzaken van de uitsluiting de vleeskoning Pierpont Mauler. Vergeefs probeert ze hem te overreden de fabrieken weer open te stellen, vergeefs probeert hij Johanna te winnen voor zijn zaak. Johanna raakt steeds meer verstrikt in de machinaties van de vleesindustrie en de pogingen van de arbeiders zich door middel van een staking tegen hun bazen teweer te stellen. Alles tevergeefs, de staking mislukt, Johanna wordt verdreven door de armen en gaat ten onder in de slachthuizen.
Aan het einde erkent de stervende Johanna dat haar hoop op God en de onderhandelingen met de kapitalisten mislukt zijn en dat ze de arbeiders die ze had willen helpen, alleen maar heeft geschaad. In De heilige Johanna worden de “ingewikkelde processen” van de beurshandel en het kapitalisme transparant gemaakt. De wetmatigheden ervan worden getoond en als middel gebruikt om de handeling voort te drijven.

 
Fragment: De Heilige Johanna van de Slachthuizen

 
Voor volledige tekst (= 84 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Suhrkamp Verlag, Berlin

 

Mahagonny Songspiel

Auteur: Brecht, Bertolt (met Kurt Weill)
Originele titel: Het Mahagonny Songspiel (1963)
Bezetting: 4 mannen / 2 vrouwen. Voor zes stemmen: twee tenoren, twee bassen en twee soubrettes.
Nederlandse première: Het Zuidelijk Toneel, Tilburg, 22 januari 2011

 
Korte inhoud:
Mahagonny Songspiel werd in 1927 voor het eerst opgevoerd, vlak voor de eerste wereldwijde economische crisis. Het is een verhaal in zes liederen over een stel sloebers op zoek naar geluk in droomstad Mahagonny. Het is een muzikale, politieke satire over het verlangen naar de perfecte stad, over verveling, over genotzucht, over geld en er nooit genoeg van kunnen hebben. “Show us the way to the next whisky bar.”, zingen ze. Toch groeit de onrust in deze perfecte droom. Toch blijven de sloebers dolen.
Wat Matthijs Rümke, in 2011 regisseur van de eerste opvoering in deze vertaling, het meest ontroerende in dit verhaal noemde: ‘Mahagonny gaat over het onvermogen van de mens om zijn problemen in het hier en nu op te lossen. Die eeuwige zoektocht van de mens naar een plek die beter is. Dat vol verlangen doormodderen.’

 
Fragment: Mahagonny Songspiel

 
Voor volledige tekst (= 10 pagina’s à € 7,50): neem contact op met Tom Kleijn.

 
Voor opvoeringsrechten Nederlandse vertaling: neem contact op met
HENNEMAN AGENCY B.V. (professioneel theater) /
STICHTING BREDERO (amateurtheater)

 
Voor opvoeringsrechten originele tekst:
Universal Edition A.G., Wenen.
Nederlandse vertaling van Tom Kleijn, Universal Edition A.G., Wenen.