Seizoen 2017 – 2018

Tom Kleijn vertaalt vanaf 1988 toneelteksten.
 
DE TRAGEDIE VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
Momenteel werkt hij aan een vertaling van ‘The Tragedy of Sir John van Olden
Barnavelt’ van de hand van John Fletcher en Philip Massinger.
 
Johan van Oldenbarnevelt werd op 13 mei 1619 op het Binnenhof ter dood gebracht.
De tragedie van Fletcher en Massinger was enkele maanden na de executie van de
grote staatsman al in London te zien, maar in Nederland is het stuk nooit gespeeld. Het
werd door Professor Dr. R.J. Fruin, hoogleraar te Leiden, onder de aandacht van het
Nederlandse publiek gebracht. Hij liet de Engelse tekst, met een inleiding van zijn
hand, in 1884 bij uitgeverij Martinus Nijhoff te ’s-Gravenhage drukken, in een oplage
van 225 exemplaren.
 
Op 13 mei 2019 is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt stierf. Deze
datum lijkt het aangewezen tijdstip om het publiek met deze politieke tragedie kennis
te laten maken. Voor inlichtingen en beschikbaarheid gelieve contact op te nemen.
 
In seizoen 2017 – 2018 in zijn vertaling te zien: