Seizoen 2021 – 2022

Tom Kleijn vertaalt vanaf 1988 toneelteksten.

 

Werk van Tom Kleijn te zien en te horen:

 
 • Vanaf mei 2021 zendt de VPRO-televisie de “Romeinse Tragedies”
  naar William Shakespeare uit, recent nog via streamline gezien door 8.000 kijkers.
  In de regie van Ivo van Hove worden de tragedies van “Coriolanus”, Julius Caesar”
  en “Antonius en Cleoptra”, drie fameuze toneelteksten, in een tiendelige serie
  ineen gesmeed tot een treffend verhaal over macht, over willekeur en de
  onvoorspelbaarheid van de ‘vox populi’.
  Vrij vertaald met: Wat wil het volk?
 • Vanaf 25 augustus t/m 23 september 2021 neemt Titus Muizelaar in Theater Frascati
  de gestalte aan van Rainald Goetz in diens razende monoloog “Koliek”.
  (Producent: Utrechtse Spelen).
 • De Schuldige
  In de bloedstollende theaterthriller De Schuldige beantwoordt politieman Oscar Holm (Daniël Boissevain) verveeld de telefoontjes die via de meldkamer op de politiepost Beilen binnenkomen. Hij is daar tijdelijk tewerkgesteld in afwachting van de rechtszaak wegens een schietincident met zijn dienstwapen.

  Wanneer Ellen, een jonge verwarde vrouw, hem belt vanuit de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. Met alleen de telefoon tot zijn beschikking begint Oscar een race tegen de klok om haar te redden.

  De Schuldige is behalve een spannende reddingspoging ook een pleidooi voor het overboord gooien van vooroordelen. Op ingenieuze wijze bevraagt De Schuldige ons beeld van goed en kwaad.

  Première 28 oktober 2021. Voor de speellijst zie: De Schuldige / Kik Produtions
 • Kasimir en Karoline van Ödön von Horvath,
  het ‘Kermisstuk’, Toneelschuur Haarlem,
  regie Nina Spijkers, kijk op de website voor data vanaf november 2021.
  (www.toneelschuurproducties.nl)
 

Er zijn aan het archief (zie alfabetische lijst) een elftal
vertaalde toneelteksten toegevoegd:

 

•De ‘Oresteia’ van Aischylos in een adembenemend aardse versie van
de dichter Ted Hughes, echtgenoot van Sylvia Plath en ‘Poet Laureate’ van
het Engelse Koninkrijk.

 

• De ‘Tragedie van de Heer Johan van Barneveld’ van de hand van John
Fletcher en Philip Massinger, eenmalig opgevoerd in Londen tussen 14 en 27
augustus 1619, dus kort na de executie van Van Oldenbarnevelt op last van Prins
Maurits van Oranje op het Binnenhof te ’s Gravenhage op 13 mei 1619. Na de
première werden verdere opvoeringen verboden.

 

• In ‘Little Foxes’ beschrijft Lillian Hellman aan de hand van het lot van een vrouw
in het Zuiden van de Verenigde Staten hoe hebzucht de wereld vernietigt. Maar ook
de andere thema’s: de pogingen koste wat kost hogerop te komen, de eenzaamheid
binnen het huwelijk en de ondergeschiktheid van de vrouw maken dit stuk in deze
tijd van schaamteloos neoliberalisme zeer aktueel.

 

• ‘Kasimir en Karoline’van Ödön von Horváth, het ‘Kermisstuk’, speelt zich af
op het Oktoberfest in München. Karoline is daar om zich te amuseren,
haar verloofde Kasimir loopt met zijn ziel onder de arm omdat hij net is ontslagen.
Beiden dwalen door de kermisdrukte en raken steeds verder van elkaar verwijderd.
Een schrijnend portret van een liefde die door de sociale omstandigheden
gedoemd is te mislukken.

 

• Twee recente werken van Elfriede Jelinek: ‘Grensgeval’ dat op indringende wijze
de gevaarlijke reis, de risico’s en de afloop van de vluchtelingengolf van 2015 probeert
te bevatten. En ‘WUT’ (woede), een zoektocht naar de motieven achter de dodelijke
aanslagen op acht redactieleden van het satirische tijdschrift “Charlie Hebdo”,
twee politieagenten en vier klanten van een koosjere supermarkt in Parijs.

 

• Een onbekend stuk van de jonggestorven Franse toneelschrijver Jean-Luc Lagarce. In ‘De Regels van de Wellevendheid in de moderne Maatschappij’ laat hij zien dat geboren worden niet erg ingewikkeld is. Sterven trouwens ook niet. En tussen deze twee gebeurtenissen is het leven ook niet echt gecompliceerd, wanneer men maar de maatschappelijke regels volgt.

 

• In Falk Richter’s ‘Welcome to paradise lost’ komen de vogels bij elkaar om de ondergang van de wereld af te wenden. In deze tekst, gebaseerd op de Perzische fabel van Farid ud-Din Attar uit de 12de eeuw, schetst Richter een beeld van de wereld die ten gronde dreigt te gaan aan zijn economische groei. Met hun eigen levens als schrijnend voorbeeld roepen de vogels de mensen op dat niet te laten gebeuren.

 

• In het epos ‘Jeanne d’Arc, de Maagd van Orléans’, van Friedrich Schiller eindigt Jeanne niet op de brandstapel, maar sneuvelt ze roemrijk op het slagveld, nadat ze haar roeping, Frankrijk te bevrijden van de vijand, heeft vervuld.

 

• ‘Voor/Na’ van Ronald Schimmelpfennig beschrijft het bestaan van 37 personages. De kleine verschuivingen in hun leven zijn veel groter dan je zou verwachten. Hun alledaagsheid blijkt helemaal niet zo alledaags. Een liefdevol portret van de huidige mens.

 

• Michael Sturmingers ‘Een helse komedie’ brengt een vrouwenmoordenaar en twee wonderschone sopranen samen op het toneel. Met aria’s van Boccherini, Gluck, Haydn, Mozart en Beethoven bezingen zij de noodlottige ontmoetingen van vrouwen met de Oostenrijkse lustmoordenaar Jack Unterweger.